Search register

Cooperation and Laws

Liste over administrative nøkkelord som angir forpliktelser knyttet til dataset og hvordan metadata vil videredistribueres. Brukes i reservert nøkkelordliste i metadataene 

Updated: 29/09/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 13 of 13 hits

Codelist

Also available in Norwegian
Data and services from Arctic SDI
Arctic SDI

Valid

Tjenester som Barentswatch ønsker å vise i sin portal. Metadata blir høstet til Barentwatch
Barentswatch

Valid

Prioriterte data av beredskapsetater i Beredskapsforum
beredskapsbase

Valid

Prosjektdata og tjenester fra ELF
European Location Framework

Valid

Norsk lov om tilgjengeliggjøring og dokumentasjon av geografisk informasjon
Geodataloven

Valid

Produkteier forplikter seg til å følge de kravene Norge vil ha til leveranser til Inspire for temaet som er referert til under angitt Inspire-tema. Metadataen vil også bli høstet og publisert i Inspire sin geoportal.
Inspire

Valid

Program that maps depth and topography, sediment composition, contaminants, biotopes and habitats in Norwegian waters
mareano

Valid

Datasett som skal inngå i modellbaserte vegprosjekter
modellbaserteVegprosjekter

Valid

Felles datakatalog for alle offentlige datasett
fellesDatakatalog

Valid

Datasett og tjenester som Norge-digitalt-parter har forpliktet seg å tilby gjennom den geografiske infrastrukturen. Ressursene leveres og dokumenteres i henhold til krav i Norge digitalt
Norge digitalt

Valid

Temaer som er på DOK-kandidatlisten til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Det offentlige kartgrunnlaget

Valid

Datsett og tjenester som ikke nødvendigvis følger kravene i den nasjonale infrastrukturen. Metadataene skal kunne høstes til data.norge.no
Åpne data

Valid

Arealplaner som er underlagt Plan og bygningsloven
arealplanerPBL

Valid

Showing 1 - 13 of 13 hits