Search register

Cooperation and Laws

Liste over administrative nøkkelord som angir forpliktelser knyttet til dataset og hvordan metadata vil videredistribueres. Brukes i reservert nøkkelordliste i metadataene

Updated: 07/05/2020
Showing 1 - 12 of 12 hits

Codelist

Data and services from Arctic SDI
Arctic SDI

Valid

Tjenester som Barentswatch ønsker å vise i sin portal. Metadata blir høstet til Barentwatch
Barentswatch

Valid

Prioriterte data av beredskapsetater i Beredskapsforum
beredskapsbase

Valid

Prosjektdata og tjenester fra ELF
European Location Framework

Valid

Norsk lov om tilgjengeliggjøring og dokumentasjon av geografisk informasjon
Geodataloven

Valid

Produkteier forplikter seg til å følge de kravene Norge vil ha til leveranser til Inspire for temaet som er referert til under angitt Inspire-tema. Metadataen vil også bli høstet og publisert i Inspire sin geoportal.
Inspire

Valid

Program that maps depth and topography, sediment composition, contaminants, biotopes and habitats in Norwegian waters
mareano

Valid

Felles datakatalog for alle offentlige datasett
fellesDatakatalog

Valid

Datasett og tjenester som Norge-digitalt-parter har forpliktet seg å tilby gjennom den geografiske infrastrukturen. Ressursene leveres og dokumenteres i henhold til krav i Norge digitalt
Norge digitalt

Valid

Temaer som er på DOK-kandidatlisten til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Det offentlige kartgrunnlaget

Valid

Datsett og tjenester som ikke nødvendigvis følger kravene i den nasjonale infrastrukturen. Metadataene skal kunne høstes til data.norge.no
Åpne data

Valid

Arealplaner som er underlagt Plan og bygningsloven
arealplanerPBL

Valid

Showing 1 - 12 of 12 hits