Søk i register

Samarbeid og lover

Liste over administrative nøkkelord som angir forpliktelser knyttet til dataset og hvordan metadata vil videredistribueres. Brukes i reservert nøkkelordliste i metadataene

Oppdatert: 09.04.2018
Viser 1 - 11 av 11 treff

Kodeliste

Data og tjenester fra Arctic SDI
Arctic SDI

Gyldig

Arealplaner som er underlagt Plan og bygningsloven
arealplanerPBL

Gyldig

Tjenester som Barentswatch ønsker å vise i sin portal. Metadata blir høstet til Barentwatch
Barentswatch

Gyldig

Prioriterte data av beredskapsetater i Beredskapsforum
beredskapsbase

Gyldig

Temaer som er på DOK-kandidatlisten til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Det offentlige kartgrunnlaget

Gyldig

Prosjektdata og tjenester fra ELF
European Location Framework

Gyldig

Felles datakatalog for alle offentlige datasett
fellesDatakatalog

Gyldig

Norsk lov om tilgjengeliggjøring og dokumentasjon av geografisk informasjon
geodataloven

Gyldig

Produkteier forplikter seg til å følge de kravene Norge vil ha til leveranser til Inspire for temaet som er referert til under angitt Inspire-tema. Metadataen vil også bli høstet og publisert i Inspire sin geoportal.
Inspire

Gyldig

Datasett og tjenester som Norge-digitalt-parter har forpliktet seg å tilby gjennom den geografiske infrastrukturen. Ressursene leveres og dokumenteres i henhold til krav i Norge digitalt
Norge digitalt

Gyldig

Datsett og tjenester som ikke nødvendigvis følger kravene i den nasjonale infrastrukturen. Metadataene skal kunne høstes til data.norge.no
Åpne data

Gyldig

Viser 1 - 11 av 11 treff