Søk i register

Formål

Registeret gir en oversikt over formål ved nedlasting av data fra Geonorge

Oppdatert: 04.12.2018
Viser 1 - 18 av 18 treff

Kodeliste

Beredskapsaktiviteter
beredskap

Gyldig

Forskning
forskning

Gyldig

Fritidsaktiviteter
fritid

Gyldig

Kunnskap og kompetanse
kunnskapkompetanse

Gyldig

Aktiviteter som er kystnære eller berører kystlinjen
kyst

Gyldig

Overvåkning av havnivå, klima eller lignende
overvåkning

Gyldig

Planlegging av landarealer og eiendom - arealer
planlandogeiendomareal

Gyldig

Planlegging av landarealer og eiendom - bygg
planlandogeiendombygg

Gyldig

Planlegging av landarealer og eiendom - forvaltning
planlandogeiendomforvaltning

Gyldig

Planlegging av sjøarealer - forvaltning
plansjøforvaltning

Gyldig

Planlegging av sjøarealer - infrastruktur
plansjøinfrastruktur

Gyldig

Planlegging sjø - konfliktområder
plansjøkonfliktområder

Gyldig

Planlegging av sjøarealer - letevirksomhet
plansjøletevirksomhet

Gyldig

Planlegging av sjøarealer - plassering
plansjøplassering

Gyldig

Søknad og dokumentasjon
søknadogdokumentasjon

Gyldig

Teknologi og innovasjon
tekoginnovasjon

Gyldig

Transport - trafikk - navigasjon
transporttrafikknavigasjon

Gyldig

Videreformidling
videreformidling

Gyldig

Viser 1 - 18 av 18 treff