Search register

Purpose

Purpose 

Updated: 04/12/2018
Status: Valid
Showing 1 - 18 of 18 hits

Codelist

Also available in Norwegian
Søknad og dokumentasjon
søknadogdokumentasjon

Valid

Aktiviteter som er kystnære eller berører kystlinjen
kyst

Valid

Videreformidling
videreformidling

Valid

Kunnskap og kompetanse
kunnskapkompetanse

Valid

Fritidsaktiviteter
fritid

Valid

Planlegging av landarealer og eiendom - forvaltning
planlandogeiendomforvaltning

Valid

Planlegging av landarealer og eiendom - arealer
planlandogeiendomareal

Valid

Planlegging av landarealer og eiendom - bygg
planlandogeiendombygg

Valid

Planlegging av sjøarealer - forvaltning
plansjøforvaltning

Valid

Planlegging sjø - konfliktområder
plansjøkonfliktområder

Valid

Planlegging av sjøarealer - letevirksomhet
plansjøletevirksomhet

Valid

Planlegging av sjøarealer - infrastruktur
plansjøinfrastruktur

Valid

Planlegging av sjøarealer - plassering
plansjøplassering

Valid

Beredskapsaktiviteter
beredskap

Valid

Forskning
forskning

Valid

Overvåkning av havnivå, klima eller lignende
overvåkning

Valid

Teknologi og innovasjon
tekoginnovasjon

Valid

Transportation - traffic - navigation
transporttrafikknavigasjon

Valid

Showing 1 - 18 of 18 hits