Search register

Consumer groups

Consumer groups 

Updated: 04/12/2018
Status: Valid
Showing 1 - 15 of 15 hits

Codelist

Also available in Norwegian
Akvakultur
akvakultur

Valid

Samarbeidspartner
samarbeidspartner

Valid

Fylkeskommuner
fylkeskommune

Valid

Utdanning og forskning
utdanningogforskning

Valid

Internasjonalt samarbeid
internasjonaltsamarbeid

Valid

Medier
media

Valid

Kommuner
kommune

Valid

Miljø
miljø

Valid

Navigasjon
navigasjon

Valid

Offshore
offshore

Valid

Tur og friluft
turogfriluft

Valid

Beredskapsetater og -formål
beredskap

Valid

Privat næringsliv
næringsliv

Valid

Forhandlere
forhandler

Valid

Statlig etat
stat

Valid

Showing 1 - 15 of 15 hits