Søk i register

Datasettvarsel

Varseltyper for endringer i datasettleveranser

Oppdatert: 08.02.2019
Viser 1 - 8 av 8 treff

Kodeliste

Datasettet finnes ikke lenger
avvikletDatasett

Gyldig

Metadataoppføringen har fått ny uuid og dermed endret URL
endretMetadataURL

Gyldig

Endring i eksterne kodelister
endringEksterneKodelister

Gyldig

Kvliteten på dataene er endret
endretDatakvalitet

Gyldig

Feil ved produksjon av data
feilProduksjon

Gyldig

Data har ikke blitt oppdatert som de burde
mangelfullOppdatering

Gyldig

Oppdatert versjon av datamodellen
nyVersjonUML

Gyldig

Datasettet er nytt
nyttDatasett

Gyldig

Viser 1 - 8 av 8 treff