Search register

Cataloges

Cataloges that may harvest from Geonorge

Updated: 14/02/2020
Showing 1 - 8 of 8 hits

Codelist

Katalog basert på internasjonalt samarbeid i nordområdene. Katalogen administreres av Sverige
arcticSDI

Valid

Katalog som benyttes av Bartentswatch. Barentswatch er en portal med særlig fokus på tilrettelegging og tilgang på geodata for havområdene.
Barentswatch

Valid

beredskapsbase

Valid

Europeisk kartkatalog for geografiske datasett underlagt INSPIRE-direktivet. (Infrastructure for Spatial Information in Europe)
Inspire

Valid

Mareano

Valid

Felles datakatalog for det offentlige i Norge. Gjelder åpne og tilgangsbegrensede data
fellesDatakatalog

Valid

Portal for open data in Norway (data.norge.no)
dataNorgeNo

Valid

Økologisk grunnkart er en samling av ulike kartlag som gir kunnskap om hvor naturtyper, arter og landskapstyper forekommer i landet
ØkologiskGrunnkart

Valid

Showing 1 - 8 of 8 hits