Søk i register

Kataloger

Kataloger som potensielt vil kunne høste metadata fra Geonorge

Oppdatert: 18.12.2017
Viser 1 - 6 av 6 treff

Kodeliste

Katalog basert på internasjonalt samarbeid i nordområdene. Katalogen administreres av Sverige
arcticSDI

Gyldig

Katalog som benyttes av Bartentswatch. Barentswatch er en portal med særlig fokus på tilrettelegging og tilgang på geodata for havområdene.
Barentswatch

Gyldig

beredskapsbase

Gyldig

Register over åpne datasett i Norge (data.norge.no)
dataNorgeNo

Gyldig

Felles datakatalog for det offentlige i Norge. Gjelder åpne og tilgangsbegrensede data
fellesDatakatalog

Gyldig

Europeisk kartkatalog for geografiske datasett underlagt INSPIRE-direktivet. (Infrastructure for Spatial Information in Europe)
Inspire

Gyldig

Viser 1 - 6 av 6 treff