Søk i register

Geografisk distribusjonsinndeling

Geografiske enheter som datasett kan leveres i. Hentet fra ISO1915: UnitsOfDistribution.

Oppdatert: 01.11.2017
Viser 1 - 5 av 5 treff

Kodeliste

Fylkesvis
fylkesvis

Gyldig

Landsfiler
landsfiler

Gyldig

Kartbladvis
kartbladvis

Gyldig

Kommunevis
kommunevis

Gyldig

Regional inndeling
regional inndeling

Gyldig

Viser 1 - 5 av 5 treff