Søk i register

Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Oppdatert: 31.01.2019
Viser 1 - 8 av 8 treff

Kodeliste

Endret datakvalitet
endretDatakvalitet

Gyldig

Informasjon og driftsmeldinger
informasjon

Gyldig

Midlertidige driftsproblemer kan oppstå
midlertidigeDriftsproblemer

Gyldig

Planlagt nedetid ved vedlikehold/oppdateringer
planlagtNedetid

Gyldig

Status på endring
statusmelding

Gyldig

Systemet tas ned permanent
systemAvvikles

Gyldig

Systemet er midlertidig ute av drift
systemUteAvDrift

Gyldig

Systemet er operativt igjen
systemOperativt

Gyldig

Viser 1 - 8 av 8 treff