Søk i register

Metadatanivå

Kodeliste over de ulike hierarkiske nivå metadata gjelder for. Hentet fra ISO19115: MD_ScopeCode

Oppdatert: 18.12.2017
Viser 1 - 16 av 16 treff

Kodeliste

Metadata er som er knyttet til innsamlingen av data
collectionSession

Gyldig

Metadata er gitt for datasettet
dataset

Gyldig

Metadata er gitt for datasett serier
series

Gyldig

Metadata er gitt på egenskapsnivå
attribute

Gyldig

Metadata er gitt for egenskapstyper
attributeType

Gyldig

Metadata er gitt på typer av eieforhold
propertyType

Gyldig

Metadata er gitt på gruppenivå
dimensionGroup

Gyldig

Metadata er gitt for en gruppe felt/kolonner i en tabell
fieldSession

Gyldig

Metadataene gjelder for ikke stedfestede data
nonGeographicDataset

Gyldig

Metadata gjelder instrument benyttet ved innsamlingen
collectionHardware

Gyldig

Metadataene gjelder en modell
model

Gyldig

Metadata er gitt på objektnivå
feature

Gyldig

Metadataene gjelder for objekttyper
featureType

Gyldig

Metadata er gitt for programvare
software

Gyldig

Metadataene gjelder tittelen på et avledet datasett
title

Gyldig

Metadataene gjelder for tjenester som tilbys gjennom et grensesnitt for å oppfylle en brukstilfelle
service

Gyldig

Viser 1 - 16 av 16 treff