Search register

Norway digital service declaration

Indication of the level of service availability and response time 

Updated: 18/12/2017
Status: Submitted
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

Also available in Norwegian
Tjenestetilgjengelighet skal være minimum 99 % målt 24/7, målt alle dager (målt pr kvartal). Maksimal sammenhengende nedetid skal ikke overstige 8 timer. 90 % av responstid skal være innen 4 sek.
A

Valid

Tjenestetilgjengelighet skal være minimum 99% målt ordinære virkedager innen ordinær arbeidstid (målt pr kvartal). Maksimal sammenhengende nedetid skal ikke overstige 8 timer. 90 % av responstid skal være innen 4 sek.
B

Valid

Tjenestetilgjengelighet under 99% målt 24/7 alle dager eller ordinære virkedager. Tjenesten kan overstige 8 timer nedetid. Tjenesten er i et driftsmiljø. Ingen krav til responstid. Egen tjenesteerklæring skal foreligge.
C

Valid

Showing 1 - 3 of 3 hits