Søk i register

Norge digitalt tjenesteerklæring

Angivelse av nivå for tjenestens tilgjengelighet og responstid

Oppdatert: 18.12.2017
Viser 1 - 3 av 3 treff

Kodeliste

Tjenestetilgjengelighet skal være minimum 99 % målt 24/7, målt alle dager (målt pr kvartal). Maksimal sammenhengende nedetid skal ikke overstige 8 timer. 90 % av responstid skal være innen 4 sek.
A

Gyldig

Tjenestetilgjengelighet skal være minimum 99% målt ordinære virkedager innen ordinær arbeidstid (målt pr kvartal). Maksimal sammenhengende nedetid skal ikke overstige 8 timer. 90 % av responstid skal være innen 4 sek.
B

Gyldig

Tjenestetilgjengelighet under 99% målt 24/7 alle dager eller ordinære virkedager. Tjenesten kan overstige 8 timer nedetid. Tjenesten er i et driftsmiljø. Ingen krav til responstid. Egen tjenesteerklæring skal foreligge.
C

Gyldig

Viser 1 - 3 av 3 treff