Søk i register

Tjenesteplattform

Distribuert databehandlingsplattform som operasjonen er implementert på

Oppdatert: 07.08.2018
Viser 1 - 6 av 6 treff

Kodeliste

COM
Component Object Model
COM

Gyldig

Common Object Request Broker Architecture
CORBA

Gyldig

Plattformuavhengig bytekode som kjøres av et underliggende lag programvare kalt Java Virtual Machine
JAVA

Gyldig

SQL
Structured Query Language
SQL

Gyldig

Program som er utformet for å støtte kommunikasjon mellom maskiner i et datanettverk basert på http(s). (Bl.a. REST og SOAP
WebServices

Gyldig

XML
Extensible Markup Language
XML

Gyldig

Viser 1 - 6 av 6 treff