Søk i register

Romlig representasjonstype

Hvilken kartleggingsmetode brukes for å beskrive informasjonen i datasettet. Hentet fra ISO19115: MD_SpatialRepresentationTypeCode

Oppdatert: 24.01.2019
Viser 1 - 6 av 6 treff

Kodeliste

Rasterbilde (rutenett) brukes for å beskrive geografiske data
grid

Gyldig

Tredimensjonal fremstilling ved bruk av et bildepar
stereoModel

Gyldig

Tekst eller tabell brukes for å beskrive geografiske data.
textTable

Gyldig

TIN
Triangulert irregulært nettverk (TIN)
tin

Gyldig

Vektordata brukes for å beskrive geografiske data
vector

Gyldig

Opptak fra video
video

Gyldig

Viser 1 - 6 av 6 treff