Search register

Spatial Representastion Type Code

Method used to represent geographic information in the dataset 

Updated: 24/01/2019
Status: Submitted
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

Also available in Norwegian
Rasterbilde (rutenett) brukes for å beskrive geografiske data
grid

Valid

Tredimensjonal fremstilling ved bruk av et bildepar
stereoModel

Valid

Tekst eller tabell brukes for å beskrive geografiske data.
textTable

Valid

TIN
Triangulert irregulært nettverk (TIN)
tin

Valid

Vektordata brukes for å beskrive geografiske data
vector

Valid

Opptak fra video
video

Valid

Showing 1 - 6 of 6 hits