Søk i register

Rasterformater

Mulige rasterformater som kan registreres for nasjonale metadata i den geografiske infrastrukturen. Kodelisten brukes i metadata og angir verdier i metadataelementet "MD_Format" som i henhold til ISO19115 er av type "fri tekst".

Oppdatert: 13.06.2018
Viser 1 - 26 av 26 treff

Kodeliste

AI
AI er et format brukt for lagring av vektor-grafikk i Adobe Illustrator. AI-formatet er et begrenset og forenklet subset av EPS-formatet.
AI

Sendt inn

Et ikke-proprietært ASCII format
AAIGrid

Gyldig

Proprietært binærformat
AIG

Gyldig

ESRI-basert format med pre-prosesserte rasterdata lagret i en database
SDE

Gyldig

Tekstbasert matrise for tredimensjonale data
XYZ

Gyldig

BAG
Bathymetric Attributed Grid. BAG-filer har to eller tre bånd som representerer dybde, usikkerhet og nominell høyde
BAG

Gyldig

BMP
Windows Bitmap eller Bitmap Image er et filformat for lagring av digitale bilder. Det norske navnet er punktgrafikk.
BMP

Gyldig

Digital Terrain Elevation Data er en standard og et dataformat som er utviklet av det amerikanske National Geospatial-Intelligence Agency. Det beskriver høydedata på jordoverflaten, og spesifiserer tre ulike oppløsninger.
DTED

Gyldig

EMF
EMF er et grafikkformat fra Microsoft. EMF-filene brukes primært for utvekslingen av vektordata mellom ulike grafikkprogrammer og MS-Office-programvare.
EMF

Gyldig

ENH
Tekstbasert filformat på formen East, North, Height, benyttet av kartplottere, blant annet Furuno
ENH

Gyldig

Enhanced Compression Wavelet er en proprietært bildeformat basert på waveletkomprimering optimalisert for flyfoto- og satellittbilder
ECW

Gyldig

Et proprietært, delvis dokumentert format for multi-layer georefererte raster bilder opprinnelig utviklet for bruk med Erdas IMAGINE programvare. Dette formatet brukes mye for behandling av fjernmålingsdata.
HFA

Gyldig

TIFF-fil med innebygd georefereringsinformasjon
GeoTIFF

Gyldig

Åpent binært rasterformat
GRASS

Gyldig

GRIdded Binary or General Regularly-distributed Information in Binary form) er en kortfattet data format som vanligvis brukes i meteorologi til å lagre historiske- og prognose-værdata.
GRIB

Gyldig

Et elektronisk bildeformat utviklet av Joint Photographic Experts Group. Dette bildeformatet bruker en komprimeringsmetode med kvalitetstap, men til gjengjeld blir filene oftest mye mindre enn ved bruk av bildeformater som bruker komprimeringsmetoder uten kvalitetstap
JPEG

Gyldig

En bildekomprimeringsstandard og kodesystem. Skapt av Joint Photographic Experts Group komiteen i 2000 med den hensikt avløste JPEG-standarden (opprettet i 1992) med en nyutviklet, wavelet-basert metode.
JPEG2000

Gyldig

Fleroppløsnings og sømløs bildedatabase. Et filformat utviklet og patentert av LizardTech for koding av georefererte raster grafikk, for eksempel ortofoto.
MrSID

Gyldig

NED
Tekstbasert filformat på formen North, East, Depth, benyttet av kartplottere, blant annet Olex
NED

Gyldig

NetCDF er et sett av programvarebiblioteker og selvbeskrivende, maskinuavhengig dataformater som støtter etableringen, tilgang og deling av matrise-orienterte vitenskapelig informasjon
NetCDF

Gyldig

PDF
Portable Document Format (PDF) er et filformat som brukes til å presentere dokumenter likt uavhengig av programvare, maskinvare og operativsystem.
PDF

Gyldig

PNG
Portable Network Graphics er et bildeformat uten kvalitetstap, som ble laget for å være en erstatning for GIF uten å kreve eller forutsette en patentlisens.
PNG

Gyldig

PPT
Proprietært Microsoft-format for visning av lysbildeserier og presentasjoner
PPT

Gyldig

Standard Archive Format for Europe.
SAFE

Gyldig

TIFF er et filformat for lagring av rastergrafikkbilder, populær blant grafikere, forlagsbransjen
TIFF

Gyldig

USGS DEM er en åpen standard som beskriver et geografisk filformat utviklet av United States Geological Survey for lagring av en raster-basert digital terrengmodell.
USGSDEM

Gyldig

Viser 1 - 26 av 26 treff