Search register

Gridded data formats

Possible grid formats that can be registered for national metadata in the Spatial Data Infrastructure. The code list is used in the element "MD_Format" which according to ISO19115 is of type CharacterString 

Updated: 04/05/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 28 of 28 hits

Codelist

Also available in Norwegian
AI
AI er et format brukt for lagring av vektor-grafikk i Adobe Illustrator. AI-formatet er et begrenset og forenklet subset av EPS-formatet.
AI

Submitted

Et ikke-proprietært ASCII format
AAIGrid

Valid

Proprietært binærformat
AIG

Valid

ESRI-basert format med pre-prosesserte rasterdata lagret i en database
SDE

Valid

Tekstbasert matrise for tredimensjonale data
XYZ

Valid

BAG
Bathymetric Attributed Grid. BAG files have two or three image bands representing elevation, uncertainty and nominal elevation
BAG

Valid

BIN
Binary file format
BIN

Submitted

BMP
Windows Bitmap eller Bitmap Image er et filformat for lagring av digitale bilder. Det norske navnet er punktgrafikk.
BMP

Valid

Digital Terrain Elevation Data er en standard og et dataformat som er utviklet av det amerikanske National Geospatial-Intelligence Agency. Det beskriver høydedata på jordoverflaten, og spesifiserer tre ulike oppløsninger.
DTED

Valid

EMF
EMF er et grafikkformat fra Microsoft. EMF-filene brukes primært for utvekslingen av vektordata mellom ulike grafikkprogrammer og MS-Office-programvare.
EMF

Valid

ENH
Text-based file format on the form East, North, Height, used by chart plotters, including Furuno
ENH

Valid

Enhanced Compression Wavelet er en proprietært bildeformat basert på waveletkomprimering optimalisert for flyfoto- og satellittbilder
ECW

Valid

Et proprietært, delvis dokumentert format for multi-layer georefererte raster bilder opprinnelig utviklet for bruk med Erdas IMAGINE programvare. Dette formatet brukes mye for behandling av fjernmålingsdata.
HFA

Valid

TIFF-fil med innebygd georefereringsinformasjon
GeoTIFF

Valid

Åpent binært rasterformat
GRASS

Valid

GRIdded Binary or General Regularly-distributed Information in Binary form) er en kortfattet data format som vanligvis brukes i meteorologi til å lagre historiske- og prognose-værdata.
GRIB

Valid

Et elektronisk bildeformat utviklet av Joint Photographic Experts Group. Dette bildeformatet bruker en komprimeringsmetode med kvalitetstap, men til gjengjeld blir filene oftest mye mindre enn ved bruk av bildeformater som bruker komprimeringsmetoder uten kvalitetstap
JPEG

Valid

En bildekomprimeringsstandard og kodesystem. Skapt av Joint Photographic Experts Group komiteen i 2000 med den hensikt avløste JPEG-standarden (opprettet i 1992) med en nyutviklet, wavelet-basert metode.
JPEG2000

Valid

Fleroppløsnings og sømløs bildedatabase. Et filformat utviklet og patentert av LizardTech for koding av georefererte raster grafikk, for eksempel ortofoto.
MrSID

Valid

NED
Text-based file format on the form North, East, Depth, used by chart plotters, including OLEX
NED

Valid

NetCDF er et sett av programvarebiblioteker og selvbeskrivende, maskinuavhengig dataformater som støtter etableringen, tilgang og deling av matrise-orienterte vitenskapelig informasjon
NetCDF

Valid

Climate and Forecast (CF) netCDF format.
NetCDF-CF

Valid

PDF
Portable Document Format (PDF) er et filformat som brukes til å presentere dokumenter likt uavhengig av programvare, maskinvare og operativsystem.
PDF

Valid

PNG
Portable Network Graphics er et bildeformat uten kvalitetstap, som ble laget for å være en erstatning for GIF uten å kreve eller forutsette en patentlisens.
PNG

Valid

PPT
Proprietært Microsoft-format for visning av lysbildeserier og presentasjoner
PPT

Valid

Standard Archive Format for Europe
SAFE

Valid

TIFF er et filformat for lagring av rastergrafikkbilder, populær blant grafikere, forlagsbransjen
TIFF

Valid

USGS DEM er en åpen standard som beskriver et geografisk filformat utviklet av United States Geological Survey for lagring av en raster-basert digital terrengmodell.
USGSDEM

Valid

Showing 1 - 28 of 28 hits