JPEG2000

Status: Valid

Definition: En bildekomprimeringsstandard og kodesystem. Skapt av Joint Photographic Experts Group komiteen i 2000 med den hensikt avløste JPEG-standarden (opprettet i 1992) med en nyutviklet, wavelet-basert metode.

Updated: 20.05.2015
Date accepted: 13/06/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: JPEG2000