DTED

Status: Valid

Definition: Digital Terrain Elevation Data er en standard og et dataformat som er utviklet av det amerikanske National Geospatial-Intelligence Agency. Det beskriver høydedata på jordoverflaten, og spesifiserer tre ulike oppløsninger.

Updated: 20.05.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: DTED