GeoTIFF

Status: Valid

Definition: TIFF-fil med innebygd georefereringsinformasjon

Updated: 20.05.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: GeoTIFF