Søk i register

Nasjonale standarder og veiledere

Registret inneholder nasjonale standarder og veildningdokumenter for geografisk informasjon i Norge

Oppdatert: 24.10.2017
Viser 1 - 3 av 3 treff

Veiledningsmateriale som skal bidra til riktig bruk av den geografiske infrastrukturen og hjelp til å oppfylle krav fra INSPIRE og Geodataloven

Kartverket

Dokument

SOSI-standarden (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. Denne finner du i sin helhet på Kartverket sine sider. I dette registeret finner du del 1 av standarden som en testimplementasjon av registre i geonorge

Kartverket

Dokument

Detaljerte instrukser for innsamling og innmåling av geografisk informasjon. Instruksjoner vil være et supplement til produktspesifikasjoner og henvises ofte til fra produktspesifikasjonen.

Kartverket

Dokument

Viser 1 - 3 av 3 treff