Søk i register

Nasjonale standarder og veiledere

Registret inneholder nasjonale standarder og veildningdokumenter for geografisk informasjon i Norge

Oppdatert: 24.10.2017
Viser 1 - 3 av 3 treff

SOSI-standarden (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. Denne finner du i sin helhet på Kartverket sine sider. I dette registeret finner du del 1 av standarden som en testimplementasjon av registre i geonorge

Kartverket

Dokument

Veiledningsmateriale som skal bidra til riktig bruk av den geografiske infrastrukturen og hjelp til å oppfylle krav fra INSPIRE og Geodataloven

Kartverket

Dokument

Detaljerte instrukser for innsamling og innmåling av geografisk informasjon. Instruksjoner vil være et supplement til produktspesifikasjoner og henvises ofte til fra produktspesifikasjonen.

Kartverket

Dokument

Viser 1 - 3 av 3 treff