Search register

CulturalHeritageSiteDatingQuality

Metode brukt for å fastslå alder på kulturminne 

Updated: 08/04/2022
Status: Valid
Showing 1 - 12 of 12 hits

Codelist

Ikke angitt
andre

Valid

Datering basert på telling av årringer i trær.
dendrokronologisk

Valid

Hugget eller malt innskrift i stein/tre eller andre materialer som angir årstall
innskrift

Valid

avvik mellom retningen til den geografiske nordpolen og magnetisk nord (magnetisk nordpol). Brukes ved datering av innhogde kompassroser i fjell/berg
misvisning

Valid

Muntlige opplysninger som grunnlag for dateringen
muntligKilde

Valid

Karbondatering baserer seg på den radioaktive nedbrytningen av karbon-14-isotoper i naturen. Karbon-14 har en halveringstid på 5730 år, noe som gjør den svært godt egnet til å aldersbestemme organisk materiale gjennom målinger av isotopratioen 14C/12C. https://www.ntnu.no/museum/karbondatering
radiologiskC14

Valid

SEFRAK registreringsprosjekt 1975-1995 av bygninger eldre enn 1900, 1940 for Finnmark og deler av Nord-Troms
sefrak-registrering

Valid

Dateringen er basert på opplysninger i skriftlige kilder
skriftligKilde

Valid

stilmessig karakter eller retning innen kunst, litteratur, musikk e.l. https://naob.no/ordbok/stilart
stilart

Valid

Dateringen er basert på høyde over havet i forhold til strandlinjeforskyvning fra istidens slutt og frem til i dag.
strandlinje

Valid

Typologi er læren om gjenstanders likhet. Den typologiske metoden brukes til å dele gjenstander inn i kronologiske rekker for å kunne se en utvikling over tid, med det formål å kunne gi gjenstandene (og videre inventarer og lokaliteter) en relativ datering. Referanse: Svendsen, Monica 2010: Typologi av beinartefakter. Et typologisk studie av pilespissene fra Kjelmøymaterialet.Mastergradsoppgave i Arkeologi. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Institutt for arkeologi og sosialantropologi Universitetet i Tromsø. høsten 2010. Med referanser. https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/2909/thesis.pdf?sequence=2
typologisk

Valid

Beskrivelse mangler.
ukjent

Valid

Showing 1 - 12 of 12 hits