Radiologisk (C14)

Status: Valid

Definition: Karbondatering baserer seg på den radioaktive nedbrytningen av karbon-14-isotoper i naturen. Karbon-14 har en halveringstid på 5730 år, noe som gjør den svært godt egnet til å aldersbestemme organisk materiale gjennom målinger av isotopratioen 14C/12C. https://www.ntnu.no/museum/karbondatering

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: radiologiskC14