Innskrift

Status: Valid

Definition: Hugget eller malt innskrift i stein/tre eller andre materialer som angir årstall

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: innskrift