Typologisk

Status: Valid

Definition: Typologi er læren om gjenstanders likhet. Den typologiske metoden brukes til å dele gjenstander inn i kronologiske rekker for å kunne se en utvikling over tid, med det formål å kunne gi gjenstandene (og videre inventarer og lokaliteter) en relativ datering. Referanse: Svendsen, Monica 2010: Typologi av beinartefakter. Et typologisk studie av pilespissene fra Kjelmøymaterialet.Mastergradsoppgave i Arkeologi. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Institutt for arkeologi og sosialantropologi Universitetet i Tromsø. høsten 2010. Med referanser. https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/2909/thesis.pdf?sequence=2

Updated: 08.04.2022
Date accepted: 08/04/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: typologisk