Misvisning

Status: Valid

Definition: avvik mellom retningen til den geografiske nordpolen og magnetisk nord (magnetisk nordpol). Brukes ved datering av innhogde kompassroser i fjell/berg

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: misvisning