Search register

KulturminneEnkeltminneArt

 

Updated: 28/02/2023
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 674 hits

Codelist

Beskrivelse mangler.
10208

Valid

Beskrivelse mangler.
1002700

Valid

Samisk stabbur som ble/blir brukt til oppbevaring av mat, klær og utstyr. Stabburene kan være laftet eller i bindingsverk. Inngangsdøra er plassert på den ene av røstveggene. Stabburene har ofte takutspring over inngangspartiet. De var tradisjonelt ikke knyttet til en eiendom, men til en eier. Eksempelvis kunne stabbur som ble gitt i gave, flyttes dit den nye eieren ville ha det. Datering: nyere tid. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)
2512

Valid

Beskrivelse mangler.
25090

Valid

ved dyrking i hellende terreng vil dyrkingsjorden [...] over tid flytte seg nedover og samles ved åkerens laveste kant (na) (Kilde: Ordnøkkelen)
2509

Valid

Beskrivelse mangler.
9926

Valid

gate, vei med trær på begge sider (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)
2019

Valid

Beskrivelse mangler.
9993

Valid

Beskrivelse mangler.
9994

Valid

Beskrivelse mangler.
9996

Valid

Beskrivelse mangler.
9997

Valid

Beskrivelse mangler.
9995

Valid

Beskrivelse mangler.
9999

Valid

Beskrivelse mangler.
10000

Valid

Beskrivelse mangler.
10001

Valid

Beskrivelse mangler.
9998

Valid

Beskrivelse mangler.
10002

Valid

Beskrivelse mangler.
10003

Valid

Beskrivelse mangler.
2040

Valid

Beskrivelse mangler.
2038

Valid

Beskrivelse mangler.
2355

Valid

Beskrivelse mangler.
10168

Valid

Beskrivelse mangler.
20140

Valid

Beskrivelse mangler.
9990

Valid

Beskrivelse mangler.
10004

Valid

Beskrivelse mangler.
9992

Valid

Beskrivelse mangler.
9991

Valid

Antenne. F.eks. en tv- eller radioantenne.
10225

Valid

Beskrivelse mangler.
10101

Valid

Beskrivelse mangler.
10005

Valid

Beskrivelse mangler.
10103

Valid

Beskrivelse mangler.
101031

Valid

samisk betegnelse på det sentralt plasserte ildstedet i teltet, lavvu´en, eller gammen, goahti (nom) (Kilde: Ordnøkkelen)
1213

Valid

Rekkeorganiserte ovale eller rektangulære steinrammer som er fylt med varmepåvirket stein. Størrelsen på steinrammene er ca 2m x 1,2 m. Assebaktegravene er tolket både som samiske branngraver og som steinfylte ildsted på teltboplasser. Finnes i innlandsområdene på Nordkalotten. Datering 800-1100 e.Kr. (Schanche 1997 jf Simonsen 1982 og Storli 1991, K. Schanche (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)
1214

Valid

arbeidsrom for maler, fotograf, bildehogger, brukskunstner el. l. (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)
10102

Valid

Beskrivelse mangler.
10006

Valid

Beskrivelse mangler.
1000301

Valid

Beskrivelse mangler.
10007

Valid

Beskrivelse mangler.
1651

Valid

Beskrivelse mangler.
10104

Valid

Beskrivelse mangler.
10105

Valid

Beskrivelse mangler.
10008

Valid

Beskrivelse mangler.
2044

Valid

Sted hvor noen har hatt bål/ rastet, uten at det kan knyttes til boplass
1609

Valid

Beskrivelse mangler.
10106

Valid

Beskrivelse mangler.
10216

Valid

barne- og ungdomshjemmene gir daglig omsorg til barn og unge som for kortere eller lengre tid trenger å bo utenfor egne hjem (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)
10201

Valid

omfatter barnehjem, ungdomshjem, mødrehjem m.m. [...] Andre tiltak, som f.eks. kollektiver for unge rusmisbrukere, kan også godkjennes som barnevernsinstitusjoner (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)
10200

Valid

firesidet utvidelse av en festningsvoll, konstruert som standplass for artilleri (km) (Kilde: Ordnøkkelen)
10219

Valid

Beskrivelse mangler.
2059

Valid

Showing 1 - 50 of 674 hits