Áiti

Status: Valid

Definition: Samisk stabbur som ble/blir brukt til oppbevaring av mat, klær og utstyr. Stabburene kan være laftet eller i bindingsverk. Inngangsdøra er plassert på den ene av røstveggene. Stabburene har ofte takutspring over inngangspartiet. De var tradisjonelt ikke knyttet til en eiendom, men til en eier. Eksempelvis kunne stabbur som ble gitt i gave, flyttes dit den nye eieren ville ha det. Datering: nyere tid. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2512