Bastion

Status: Valid

Definition: firesidet utvidelse av en festningsvoll, konstruert som standplass for artilleri (km) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10219