Barnevernsinstitusjon

Status: Valid

Definition: omfatter barnehjem, ungdomshjem, mødrehjem m.m. [...] Andre tiltak, som f.eks. kollektiver for unge rusmisbrukere, kan også godkjennes som barnevernsinstitusjoner (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10200