Bautastein

Status: Valid

Definition: vanligvis innskriftsløse steiner fra forhistorisk tid som er reist på kant og fundamentert i jorda (na) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2232