Arran

Status: Valid

Definition: samisk betegnelse på det sentralt plasserte ildstedet i teltet, lavvu´en, eller gammen, goahti (nom) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1213