Assebaktegrav

Status: Valid

Definition: Rekkeorganiserte ovale eller rektangulære steinrammer som er fylt med varmepåvirket stein. Størrelsen på steinrammene er ca 2m x 1,2 m. Assebaktegravene er tolket både som samiske branngraver og som steinfylte ildsted på teltboplasser. Finnes i innlandsområdene på Nordkalotten. Datering 800-1100 e.Kr. (Schanche 1997 jf Simonsen 1982 og Storli 1991, K. Schanche (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1214