Barnehjem

Status: Valid

Definition: barne- og ungdomshjemmene gir daglig omsorg til barn og unge som for kortere eller lengre tid trenger å bo utenfor egne hjem (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10201