Search register

Vernelov

hvilken lov vern av objektet er hjemlet i 

Updated: 07/04/2022
Status: Valid
Showing 1 - 7 of 7 hits

Codelist

Bygningsfredningsloven, også kalt bygningsvernloven, av 1920. Loven ble i 1978 erstattet av kulturminneloven.
BFL

Valid

OPPHEVET, Fornminneloven,LOV-1951-06-29-3
FML

Valid

Forskrift om fredning av Jan Mayen naturreservat, FOR-2010-11-19-1456
FJM

Valid

OPPHEVET, Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø, T-3/00
KIR

Valid

Lov om kulturminner [kulturminneloven], LOV-1978-06-09-50
KML

Valid

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), LOV-2008-06-27-71
PBL

Valid

Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven), LOV-2001-06-15-79
SVL

Valid

Showing 1 - 7 of 7 hits