Kirkerundskrivet T-3/2000

Status: Valid

Definition: OPPHEVET, Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø, T-3/00

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: KIR