Plan- og bygningsloven

Status: Valid

Definition: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), LOV-2008-06-27-71

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: PBL