Bygningsfredningsloven av 1920

Status: Valid

Definition: Bygningsfredningsloven, også kalt bygningsvernloven, av 1920. Loven ble i 1978 erstattet av kulturminneloven.

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: BFL