Forskrift om fredning av Jan Mayen naturreservat

Status: Valid

Definition: Forskrift om fredning av Jan Mayen naturreservat, FOR-2010-11-19-1456

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: FJM