Search register

KulturminneHovedMateriale

hovedmaterialet brukt i konstruksjonen til kulturminnet 

Updated: 03/05/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 13 of 13 hits

Codelist

Beskrivelse mangler.
11

Valid

Betong, armert betong
06

Valid

Beskrivelse mangler.
07

Valid

Naturfenomen, funnsted
12

Valid

Ubrent leire, jord (med eller uten halm eller annet bindingsmateriale)
01

Valid

Hulemalerier og lignende
10

Valid

Beskrivelse mangler.
05

Valid

Murstein, teglstein, brent leire
04

Valid

Bearbeidet eller naturstein
03

Valid

Steinull, mineralull, Rockwool, annet kunstig isoleringsmateriale
09

Valid

Komposisjon, kunstig stein, Leca og lignende
08

Valid

Tre
Tre, tømmer, planker, halvkløvninger, stav, kubber
02

Valid

Ukjent hovedmateriale.
99

Valid

Showing 1 - 13 of 13 hits