Search register

Målemetode kode

Metode som ligger til grunn for registrering av posisjon - kodeliste med "initialverdier" 

Updated: 15/04/2020
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 69 hits

Codelist

Also available in Norwegian
Annet (spesifiseres i filhode)
79

Valid

Point calculated by aerotriangulation
21

Valid

Målt med laserskanner fra fly
36

Valid

Målt i stereoinstrument, analytisk plotter
22

Valid

Målt i stereoinstrument, autograf, analogt instrument
23

Valid

Målt med laserskanner plassert i kjøretøy
37

Valid

Beregnet, uspesifisert hvordan
69

Valid

Kombinasjon av GPS/Treghet
95

Valid

Genererte data: Sammenknytningspunkt (f.eks mellom ulike kartlegginger), randpunkt (f.eks mellom ulike kilder til kart)
66

Valid

Koordinater hentet fra GAB, forløperen til registerdelen av matrikkelen
67

Valid

Koordinater hentet fra JREG, jordregisteret
68

Valid

Målt i stereoinstrument, digitalt instrument
24

Valid

Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film
43

Valid

Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi
44

Valid

Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på skjerm
45

Valid

Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film
41

Valid

Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi
42

Valid

Digitalisert fra krokering på kart, dvs grovt skissert på kart
81

Valid

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er rissefolie
52

Valid

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert
50

Valid

Geometri overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, uspesifisert bildemedium
40

Valid

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er papirkopi
55

Valid

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er blyantoriginal
51

Valid

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet, samkopi
53

Valid

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet, samkopi
54

Valid

Geometri overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell registrering på skjerm
46

Valid

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi
56

Valid

Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag
82

Valid

Punkt fastsatt ut fra et grunnlag (kart, bilde), f.eks ved partenes enighet ved en oppmålingsforretning
77

Valid

Digitalisert ut fra frihåndstegning. Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag
80

Valid

Genererte data: Generalisering
64

Valid

Genererte data: Sentralpunkt
65

Valid

Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg)
63

Valid

Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert
60

Valid

Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell
61

Valid

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger.
92

Valid

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger.
91

Valid

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids kinematisk måling)
96

Valid

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning
97

Valid

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre metoder.
94

Valid

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling.
93

Valid

Treghetsstedfesting
90

Valid

brukes for objekter som er stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser
38

Valid

Målt i terrenget , uspesifisert metode/måleinstrument
10

Valid

Spesielle metoder: Målt med waterstang
72

Valid

Spesielle metoder: Målt med målehjul
73

Valid

Spesielle metoder: Målt med stikkstang
71

Valid

Showing 1 - 50 of 69 hits