Search register

Naturtyper

 

Updated: 18/01/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 5 of 5 hits

Naturfaglig verdi i Naturtyper - DN-håndbok 13, vurdert ut fra lokalitetens størrelse, tilstand og naturmangfold

Norwegian Environment Agency

Code value

Samlet økologisk kvalitet for en lokalitet

Norwegian Environment Agency

Code value

Samlet vurdering av lokalitetens naturmangfold

Norwegian Environment Agency

Code value

Samlet økologisk tilstand for en lokalitet

Norwegian Environment Agency

Code value

Utvalgte naturtyper beskrevet i Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven

Norwegian Environment Agency

Code value

Showing 1 - 5 of 5 hits