Search register

Matrikkelen

definerer ulike typer atkomster til adresser der adressepunktet i seg selv ikke er nok til å entydig angi atkomst. 

Updated: 04/05/2022
Status: Valid
Showing 1 - 2 of 2 hits

Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.

Norwegian Mapping Authority

Code value

definerer ulike typer atkomster til adresser der adressepunktet i seg selv ikke er nok til å entydig angi atkomst.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Showing 1 - 2 of 2 hits