Search register

MålemetodeHøyde

Metode for å måle objekttypens høydeverdi 

Updated: 15/04/2020
Status: Valid
Showing 1 - 34 of 34 hits

Codelist

aerotriangulert

Valid

annetSpesifiseresIFilhode

Valid

beregnet

Valid

fastsattVedDomEllerKongeligResolusjon

Valid

flybårenLaserscanning

Valid

genererteDataInterpolasjon

Valid

genererteDataInterpolasjonTerrengmodell

Valid

genererteDataInterpolasjonVektetMiddel

Valid

genererteDataFraAnnenGeometri

Valid

genererteDataGeneralisering

Valid

genererteDataSammenknytningspunktRandpunkt

Valid

GNSSFasemålingRTK

Valid

GNSSFasemålingAndreMetoder

Valid

GNSSFasemålingStatiskMåling

Valid

GNSSKodemålingEnkleMålinger

Valid

GNSSKodemålingRelativeMålinger

Valid

kombinasjonAvGNSSTreghet

Valid

koordinaterHentetFraGAB

Valid

koordinaterHentetFraJREG

Valid

nivellement

Valid

spesielleMetoder

Valid

spesielleMetoderMåltMedStigningsmåler

Valid

stereoinstrument

Valid

stereoinstrumentAnalytiskPlotter

Valid

stereoinstrumentAutograf

Valid

stereoinstrumentDigitalt

Valid

tattFraPlan

Valid

terrengmåltOrtogonalmetoden

Valid

terrengmåltTeodolittOgElAvstandsmåler

Valid

terrengmåltTeodolittOgMålebånd

Valid

terrengmåltTotalstasjon

Valid

terrengmåltUspesifisertMåleinstrument

Valid

treghetsstedfesting

Valid

ukjentMålemetode

Valid

Showing 1 - 34 of 34 hits