Genererte data (interpolasjon): Vektet middel

Status: Valid
Updated: 15.04.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: genererteDataInterpolasjonVektetMiddel