Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon

Status: Valid
Updated: 15.04.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: fastsattVedDomEllerKongeligResolusjon