Search register

Stedsnavn

 

Updated: 24/09/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 3 of 3 hits

gruppering av navneobjekttypene i kategorier under hver hovedgruppe.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Hovedgruppering av navneobjekttypene. Hovedgruppene følger i hovedsak Inspire "NamedPlaceTypeValue", men populatedPlace og building er samlet under bebyggelse og hydrography er delt mellom sjø og ferskvann.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Detaljert klassifisering av hvilke type fenomen stedsnavnet står til.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Showing 1 - 3 of 3 hits