Search register

Samferdsel

 

Updated: 11/10/2023
Status: Valid
Showing 1 - 2 of 2 hits

SOSI-kodelister som brukes for produkter hentet ut fra NVDB. Kilden til kodelistene er NVDB datakatalogen

Norwegian Mapping Authority

Register

Norwegian Mapping Authority

Code value

Showing 1 - 2 of 2 hits