Search register

Geodatakvalitet

 

Updated: 04/05/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 1 of 1 hits

Kodelister benyttet i produktspesifikasjon for tilbakemelding på avvik i kartdata. Ta kontakt med Kartverket dersom det er ønske/behov for justeringer i kodelistene.

Norwegian Mapping Authority

Register

Showing 1 - 1 of 1 hits