Search register

MålemetodeHøyde kode

Metode for å måle objekttypens høydeverdi - kodeliste med "initialverdier" 

Updated: 15/04/2020
Status: Valid
Showing 1 - 35 of 35 hits

Codelist

Showing 1 - 35 of 35 hits