Search register

Skred

 

Updated: 16/06/2023
Status: Valid
Showing 1 - 1 of 1 hits

hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad 1: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse Merknad 2: Denne kodelisten er mer detaljert enn Skredtype definert i SOSI-standarden SKRED

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Code value

Showing 1 - 1 of 1 hits