Search register

Plan

Inneholder kodelister for fagområdet plan 

Updated: 29/11/2022
Status: Valid
Showing 1 - 8 of 8 hits
5.0

Kodelister for fagområdestandarden Plan 5.0

Norwegian Mapping Authority

Register

Kodelister til produktspesifikasjon for kommuneplanens arealdel

Norwegian Mapping Authority

Register

Kodelister for arealplaner med hjemmel kun i tidligere lovverk (pbl 85). Disse er ikke relevante for arealplaner som er vedtatt etter gjeldende lov og forskrift.

Norwegian Mapping Authority

Register

Kodelister felles for reguleringsplan og kommuneplanens arealdel

Norwegian Mapping Authority

Register

Kodelister til planbestemmelser

Norwegian Mapping Authority

Register

Kodelister til planregister

Norwegian Mapping Authority

Register

Kodelister til produktspesifikasjon for reguleringsplan

Norwegian Mapping Authority

Register

Kodelister for reguleringsplanforslag

Norwegian Mapping Authority

Register

Showing 1 - 8 of 8 hits