Anlegg med farlig stoff

Datasettet viser anlegg med farlig stoff, dvs. brannfarlig og giftig gass, stoff og væske. Dataene er etablert ved innmelding fra eierne av anleggene. DSB har derfor liten kontroll med kvaliteten på stedfestingen. DSB gjør disse dataene tilgjengelig bare for utvalgte brukere innenfor Norge digitalt. Dette vil særlig være brukere innenfor arealplanlegging, byggesaksbehandling og beredskap. Disse får bare tilgang til data for eget distrikt. Dataene fås bare ved direkte henvendelse til DSB v/ Karen Lie. Brukeretatene må forplikte seg til å behandle dataene slik at de bare er tilgjengelig for brukere med reelt behov for informasjonen. Dataene kan ikke legges på åpne kartapplikasjoner på internett. DSB har en online-løsning, FAST, som krever brukernavn og passord, og som gjøres tilgjengelig for de samme brukergruppene som vektordataene. FAST består av en kartløsning med farlig stoff-dataene og en database med mer informasjon om anleggene. Se DSBs nettsider https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/artikler/fast---anlegg-og-kart/

Innsender: Kartverket

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Versjons ID 1

Oppdatert: 17.02.2019 03:15:19

Bruksområde

Anleggene skal være kjent for kommunene, for at det skal tas nødvendige hensyn i arealplanlegging og byggesaksbehandling. Ved brann utgjør et farlig stoff-anlegg en fare, og det er viktig at brannvesenet kjenner til anleggets beliggenhet. Brannalarmsentralen har data om anleggene i sine kartsystemer. For øvrig må ROS-analyser og beredskapsplaner registrere anleggene som en risiko, der en ulykke kan ha store konsekvenser.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 17.02.2019 03:15:19

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Ikke levert
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
Ikke levert
GML-krav status
Ikke levert
ATOM-feed status
Ikke levert