Anlegg med farlig stoff

Datasettet viser anlegg med farlig stoff, dvs. brannfarlig og giftig gass, stoff og væske. Dataene er etablert ved innmelding fra eierne av anleggene. DSB har derfor liten kontroll med kvaliteten på stedfestingen. DSB gjør disse dataene tilgjengelig bare for utvalgte brukere innenfor Norge digitalt. Dette vil særlig være brukere innenfor arealplanlegging, byggesaksbehandling og beredskap. Disse får bare tilgang til data for eget distrikt. Dataene fås bare ved direkte henvendelse til DSB v/ Lars Kjærstad. Brukeretatene må forplikte seg til å behandle dataene slik at de bare er tilgjengelig for brukere med reelt behov for informasjonen. Dataene kan ikke legges på åpne kartapplikasjoner på internett. DSB har en online-løsning, FAST, som krever brukernavn og passord, og som gjøres tilgjengelig for de samme brukergruppene som vektordataene. FAST består av en kartløsning med farlig stoff-dataene og en database med mer informasjon om anleggene. Se DSBs nettsider https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/artikler/fast---anlegg-og-kart/

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection

Version number 1

Updated: 2/24/2021 3:11:27 AM

Usage

Anleggene skal være kjent for kommunene, for at det skal tas nødvendige hensyn i arealplanlegging og byggesaksbehandling. Ved brann utgjør et farlig stoff-anlegg en fare, og det er viktig at brannvesenet kjenner til anleggets beliggenhet. Brannalarmsentralen har data om anleggene i sine kartsystemer. For øvrig må ROS-analyser og beredskapsplaner registrere anleggene som en risiko, der en ulykke kan ha store konsekvenser.

Dataset type: National

Theme: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 2/24/2021 3:11:27 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
deficient
WFS status
deficient
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
deficient