FKB-Ledning

FKB-Ledning inneholder ledningsnettet som er synlig på terrengoverflaten. Datasettet inneholder høyspenttraseer og master, stolper og skap tilknyttet forskjellige typer ledningsnettverk.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 1

Updated: 6/17/2019 3:08:53 AM

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 6/17/2019 3:08:53 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
useable
WFS status
deficient
SOSI requirement status
good
Download status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good