FKB-Ledning

Definition: FKB-Ledning inneholder ledningsnettet som er synlig på terrengoverflaten. Datasettet inneholder høyspenttraseer og master, stolper og skap tilknyttet forskjellige typer ledningsnettverk.

Updated: 05.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version number 1

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 6/5/2023 3:22:47 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
notset
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good